Gizlilik Siyasəti

Mövcüd sayta istifadəçi tərəfindən daxil edilmiş axtarış və ya digər şəxsi məlumat müvafiq qanunveriliciyə görə üçüncü şəxslərə yalnız qanuni şəkildə ötürülə bilər.